بخش R&D شرکت طاهردانه

بخش R&D شرکت طاهردانه

تحقيق و توسعه (R&D) يكي از مباحث مهم در صنعت است كه توجه به آن در عمل موجب شكوفايی صنایع گوناگون می شود. رابطه مشخص زير تعريف و جايگاه تحقیق و توسعه را در يك الگوی پژوهش پايدار نشان می دهد. چنانچه معلوم است تكنولوژی خود محصول تحقيق و پژوهش است و توسعه معلول تكنولوژی بوده و باعث رشد صنعتی و اقتصادی می شود. اگر اين چرخه به حالت پايدار برسد می تواند يكی از شاخص های پیشرفت به روز به حساب آيد. به طور كلی در تعريف جامع تر، تحقيق و توسعه به مجموعه فعاليت های بديع، خلاق، نوآوری، نظام يافته و برنامه ريزی شده ای گفته می شود كه با هدف كلی گسترش مرزهای شناخت علمی، در حوزه های گوناگون برای بهبود زندگی انسان صورت می گيرد. واحد تحقیق و توسعه واحدی است كه براي انجام تحقيقات، دست‌يابی به فناوری پيشرفته، ساخت نمونه و يا انجام خدمات جديد مبتنی بر علوم جديد در راستای اهداف و طرح تجاری شركت ايجاد شده است. تحقيق و توسعه انواع مختلفی دارد كه مي توان به شرح زير خلاصه كرد.

1. تحقيقات بنيادی: بيشتر در مراكز علمی مانند دانشگاهها صورت می گيرد و هدف آن توليد علم و تكنولوژی است .
2. تحقيقات كاربردی: محصول تحقيقات نوع اول را توسعه داده و به اجرا در می آورد.

3. تحقيقات توسعه ای: شامل تغييرات كوچك و بدون ريسك زياد در تكنولوژی است و بيشتر در جهت بهبود فرآيند و در نتيجه محصول به كار می رود.

واحد تحقیق و توسعه شرکت طاهردانه با بهره مندی از مجرب ترین متخصصین علوم تغذیه دام و طیور کشور و با هدف پاسخگویی به نیازهای روز مشتریان خود بطور مداوم در پی حفظ کیفیت، خلق نوآوری و استفاده از دانش و فناوری های نوین در تولید محصولات خود می باشد.

حیطه اصلی فعالیت های واحد تحقیق و توسعه بعنوان یک بخش جدایی ناپذیر از چشم انداز و استراتژی شرکت طاهردانه عبارتست از:
• طراحی و توسعه محصولات جدید
• ارتقای بهره وري و کارايی محصولات و روش هاي توليد
• ارائه ایده‌های جدید وش تفکرات نو، پرورش و پژوهش امکان‌پذیری استفاده از دانش های نوین به منظور توسعه و تکوین محصولات، فرآیند ها و خدمات
• ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از نیروهای متخصص در جهت پیشبرد اهداف
• همکاری با شرکت های معتبر دنیا به منظور انتقال دانش فنی تولید محصولات، خرید و واردات محصولات جدید و مواد اولیه محصولات

• افزايش توليد، بهبود كيفيت كالاهاي توليدی و بالا بردن ارزش افزوده محصولات توليدي به منظور بهره وری بیشتر و نگاه به مصرف و مصرف کننده.
• نیازسنجی پژوهشی مبتنی بر نیازها و مشکلات صنعت دام و طیور و آبزیان

واحد تحقيق و توسعه شرکت طاهردانه با در اختیار داشتن بروز ترین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و نرم افزارهای تحقیقاتی تاکنون ده ها پروژه را با موفقیت به انجام رسانده و پروژه های تحقیقاتی بسیاری را در دست اجرا دارد.