آموزش, فصلنامه دانش دامپروری

کنجاله آفتابگردان با افزودن لیزین و آنزیم جایگزین مناسبی برای منابع پروتئینی موجود جیره طیور می باشد.

Fusarium -tricinctum-1

کنجاله آفتابگردان صرف نظر از مراحل و چگونگی فرآوری ، دارای خصوصیات زیر می باشد.

۱- کمبود لیزین

۲- سطوح بالای متیونین و سیستئین 

۳- فیبر بالا

۴- انرژی پائین 

۵- اسید های رنگی که بوجودآورنده لکه های سبز -آبی در پوسته تخم مرغ می باشند.

۶- مقادیر مختلفی تانن

به وسیله افزودن لیزین و آنزیم در حین فرآوری کنجاله آفتابگردان با روغن بالا ، می توان مشکلات معمول آن را برطرف و سطوح بالایی از این ماده را به جیره طیور اضافه کرد.

دانه های آفتابگردان و محصولات فرعی آن در نقاط مختلف دنیا اهمیت زیادی دارند، چون این مواد جزء بهترین محصولات پروتئینی هستند که روغن بالایی هم دارند.

ازجمله مناطق عمده تولید کننده کنجاله آفتابگردان عبارتند از :آرژانتین ، چین ، اروپای شرقی و آمریکا.

میزان پروتئین و انرژی موجود در کنجاله آفتابگردان به عوامل زیر بستگی دارد:

الف) ترکیب دانه مورد نظر از نظر مقادیر پروتئین ، روغن و پوشش اطراف دانه

ب) روش های مختلف فرآوری محصول 

جالب توجه است که کنجاله آفتابگردان تقریبا ترکیبی شبیه به کنجاله تخم پنبه دارد.

با این تفاوت که مشکلاتی از قبیل وجود گوسیپول که یک رنگ دانه سمی است و همچنین اسیدهای چرب زنجیر دار در کنجاله تخم پنبه به اثبات رسیده است ،

در حالی که این مواد در کنجاله آفتابگردان وجود ندارد. 

لازم به یادآوری است که وجود این مواد در جیره مرغ تخمگذار باعث صورتی شدن رنگ سفید تخم مرغ می شود.

دیدگاهتان را بنویسید