آموزش, مدیریت پرورش

تولک بری در مرغ تخمگذار ؛ یک فرآیند طبیعی

در طول فصل پائیز ، بسیاری از پرورش دهندگان طیور تخمگذار ، به خصوص افرادی که برای اولین بار اقدام به نگهداری طیور تخمگذار کرده اند.

به دلیل کاهش یا توقف در تولید تخم مرغ ، دچار سرگردانی می شوند. زیرا اگر چه مرغان تخمگذار تحت پرورش آنها سالم به نظر می رسند ولی تولیدی ندارند.

بسیاری از پرورش دهندگان این وضعیت را به عنوان یک موقعیت بهبود دهنده سطح تولید تخم مرغ پذیرفته اند ولی برخی از آنها این توقف تولید را به بیماری های مختلف ارتباط می دهند.

این کاهش فصلی در تولید تخم مرغ هنگامی رخ می دهد که پرنده در وضعیت پرریزی قرار می گیرد . 

در طول دوره پر ریزی و تولک رفتن مرغان تخمگذار ، فیزیولوژی تولید مثل پرنده به نحوی عمل می کند که یک استراحت کامل را در تخم مرغ موجب می شود.

به این ترتیب ذخایر بدنی پرنده و مواد مغذی موجود در بدن افزایش می یابد.

پوشش مجدد بدن پرنده یا پر، مراحل طبیعی خود را طی می کند. 

تحت شرایط طبیعی پرریزی در پرندگان مسن فقط یک بار در سال اتفاق می افتد ، در حالی که در برخی از پرندگان این اتفاق دوبار در سال رخ می دهد. 

و در موارد بسیار نادر ، فقط یک بار در طور دو سال ممکن است عارضه پرریزی مشاهده شود.

پولت های تخم گذار تا رسیدن به مرحله تخمگذاری ، با یک پر ریزی کامل و سه پرریزی ناقص مواجه می شوند.

بعد از بلوغ به طور نرمال یک مرغ تخمگذار یا یک پر ریزی کامل در سال روبرو می شود.

این اتفاق اغلب در فصل پائیز رخ می دهد ولی بستگی زیادی به زمان شروع تخمگذاری پولت ها هم دارد. 

عموما پر ریزی کامل در پولت ها در هفته های اول تا ششم و پر ریزی ناقص در طول هفته های هفتم تا نهم ، دوازدهم تا شانزدهم و بیستم تا بیست و دوم انجام می شود.

به طوری که در طول آخرین پر ریزی و در دوره پولتی ، پرهای محکمی شروع به رویش می کنند.

در طول دوره تخمگذاری ، پرریزی اغلب در فاصله ماههای مارس-آوریل( اسفند-فروردین ) اتفاق می افتد.

سه عامل مهم که می تواند در ارتباط با پرریزی حایز اهمیت باشد عبارتند از :

  • خستگی فیزیولوژیکی 
  • اتمام سیکل تخمگذاری ، پرندگان فقط در یک دوره زمانی مشخص تخمگذاری می کنند.
  • کاهش طول روز و کاهش مدت زمان مصرف خوراک در نتیجه کاهش وزن بدن

Nulla auctor faucibus

Ante iaculis feugiat dui magna mi scelerisque euismod nascetur nullam hac consectetur class metus feugiat ullamcorper nisl eu justo in a scelerisque. Feugiat sociis platea felis sed lacus maecenas consectetur elementum vestibulum ad aenean nostra sapien dictumst condimentum lectus. A pretium orci vestibulum aenean semper et congue sapien erat a cum adipiscing sagittis in sodales. Fames at ullamcorper mus adipiscing consectetur fusce lectus vestibulum vivamus dictumst vivamus parturient nisl a aenean ornare consectetur dolor arcu a a scelerisque ad. In a dis vestibulum class a justo condimentum ad fermentum nostra lectus fames porta.

Ante iaculis feugiat dui magna mi scelerisque euismod nascetur nullam hac consectetur class metus feugiat ullamcorper nisl eu justo in a scelerisque. Feugiat sociis platea felis sed lacus maecenas consectetur elementum vestibulum ad aenean nostra sapien dictumst condimentum lectus. A pretium orci vestibulum aenean semper et congue sapien erat a cum adipiscing sagittis in sodales. Fames at ullamcorper mus adipiscing consectetur fusce lectus vestibulum vivamus dictumst vivamus parturient nisl a aenean ornare consectetur dolor arcu a a scelerisque ad. In a dis vestibulum class a justo condimentum ad fermentum nostra lectus fames porta.

Parturient volutpat fames

Ante iaculis feugiat dui magna mi scelerisque euismod nascetur nullam hac consectetur class metus feugiat ullamcorper nisl eu justo in a scelerisque. Feugiat sociis platea felis sed lacus maecenas consectetur elementum vestibulum ad aenean nostra sapien dictumst condimentum lectus. A pretium orci vestibulum aenean semper et congue sapien erat a cum adipiscing sagittis in sodales. Fames at ullamcorper mus adipiscing consectetur fusce lectus vestibulum vivamus dictumst vivamus parturient nisl a aenean ornare consectetur dolor arcu a a scelerisque ad. In a dis vestibulum class a justo condimentum ad fermentum nostra lectus fames porta.

wood-gallery-placeholder-4

Austen Marshall – Semper Suspen

Ante iaculis feugiat dui magna mi scelerisque euismod nascetur nullam hac consectetur class metus feugiat ullamcorper nisl eu justo in a scelerisque. Feugiat sociis platea felis sed lacus maecenas consectetur elementum vestibulum ad aenean nostra sapien dictumst condimentum lectus. A pretium orci vestibulum aenean semper et congue sapien erat a cum adipiscing sagittis.

wood-gallery-placeholder-4

Jarred Monte – Aliquet Parturient

Ante iaculis feugiat dui magna mi scelerisque euismod nascetur nullam hac consectetur class metus feugiat ullamcorper nisl eu justo in a scelerisque. Feugiat sociis platea felis sed lacus maecenas consectetur elementum vestibulum ad aenean nostra sapien dictumst condimentum lectus. A pretium orci vestibulum aenean semper et congue sapien erat a cum adipiscing sagittis.

wood-gallery-placeholder-4

Tyrell Aubrey – Inceptos Element

Ante iaculis feugiat dui magna mi scelerisque euismod nascetur nullam hac consectetur class metus feugiat ullamcorper nisl eu justo in a scelerisque. Feugiat sociis platea felis sed lacus maecenas consectetur elementum vestibulum ad aenean nostra sapien dictumst condimentum lectus. A pretium orci vestibulum aenean semper et congue sapien erat a cum adipiscing sagittis.

wood-gallery-placeholder-4

Jimmy Chile – Nunc Penatibus

Ante iaculis feugiat dui magna mi scelerisque euismod nascetur nullam hac consectetur class metus feugiat ullamcorper nisl eu justo in a scelerisque. Feugiat sociis platea felis sed lacus maecenas consectetur elementum vestibulum ad aenean nostra sapien dictumst condimentum lectus. A pretium orci vestibulum aenean semper et congue sapien erat a cum adipiscing sagittis.

Congue dis suspendisse

Ante iaculis feugiat dui magna mi scelerisque euismod nascetur nullam hac consectetur class metus feugiat ullamcorper nisl eu justo in a scelerisque. Feugiat sociis platea felis sed lacus maecenas consectetur elementum vestibulum ad aenean nostra sapien dictumst condimentum lectus. A pretium orci vestibulum aenean semper et congue sapien erat a cum adipiscing sagittis in sodales. Fames at ullamcorper mus adipiscing consectetur fusce lectus vestibulum vivamus dictumst vivamus parturient nisl a aenean ornare consectetur dolor arcu a a scelerisque ad. In a dis vestibulum class a justo condimentum ad fermentum nostra lectus fames porta.

Ante iaculis feugiat dui magna mi scelerisque euismod nascetur nullam hac consectetur class metus feugiat ullamcorper nisl eu justo in a scelerisque. Feugiat sociis platea felis sed lacus maecenas consectetur elementum vestibulum ad aenean nostra sapien dictumst condimentum lectus. A pretium orci vestibulum aenean semper et congue sapien erat a cum adipiscing sagittis in sodales. Fames at ullamcorper mus adipiscing consectetur fusce lectus vestibulum vivamus dictumst vivamus parturient nisl a aenean ornare consectetur dolor arcu a a scelerisque ad. In a dis vestibulum class a justo condimentum ad fermentum nostra lectus fames porta.

دیدگاهتان را بنویسید